Jak vypočítat procentuální změnu dvou čísel v aplikaci Excel

Změna procenta udává, kolik se série mění ve vztahu k původnímu číslu.

Změna procenta udává, kolik se série mění ve vztahu k původnímu číslu. Společné použití procentuálních změn je při analýze účetní závěrky společností. Pomocí procenta změny zjistíte, kolik se změní účet, ať už je kladný nebo záporný, v aktuálním roce ve srovnání s předchozím rokem. Takže například můžete zjistit procentní změnu v příjmech společnosti od roku 2008 do roku 2009.

Najděte počáteční a konečné číslo. Předpokládejme například, že společnost má v roce 2009 tržby 700 USD a v roce 2010 1 300 USD.

Zadejte počáteční číslo v buňce A1 stránky aplikace Microsoft Excel. V příkladu napište "700" v buňce A1.

Napište číslo, které končí v buňce A2. V příkladu napište "1300" v buňce A2.

Napište "= ((A2-A1) / A1)" v buňce A3. To vypočítá procentní změnu. V příkladu by měly být výsledky 0, 857. Tuto hodnotu můžete převést na procento tím, že v panelu nástrojů naformátujete číslo v procentech.