Jak kalibrovat tabletu Wacom

Otevře dialogové okno "Vlastnosti tabletu Wacom Tablet" (Vlastnosti tabletu Wacom). Na Macu to lze nalézt v části "System Preferences" a kliknutím na ikonu Wacom Tablet. V počítači se systémem Windows přejděte do nabídky Start, vyberte "Všechny programy", zvolte "Wacom Tablet" a vyberte "Wacom Tablet Properties" (Vlastnosti tabletu Wacom).

Zvolte "Přilnavé pero" v seznamu "Tool" a klikněte na kartu "Kalibrace".

Z obrazovky monitoru vyberte obrazovku, kterou chcete kalibrovat. Klikněte na tlačítko "Kalibrovat". Obrazovka zmizí a v levém horním rohu se zobrazí kříž.

Dotkněte se středu kříže s hrotem tužky. Kříž se přeskočí do pravého dolního rohu. Kalibrace bude záviset hodně na úhlu pohledu, proto se ujistěte, že jste tento proces seděli v typické pracovní poloze.

Dotkněte se druhého kříže, který zachová stejnou polohu a úhel pohledu prvního. To zajistí, že kalibrace je správná po celé ploše obrazovky.