Jak změnit pořadí alba na Facebooku

Přejděte na svůj účet ve službě Facebook. Klikněte na "Profilové fotografie".

Vyberte fotoalbum. Vyberte možnost "Přidat fotky". Nahrajte obrázek z počítače nebo fotoaparátu. Klikněte na "Uložit změny".

Uložený obrázek uchovávejte nebo odstraňte. Pořadí každé fotografie v albu je určeno posledním snímkem, který byl nahrán, ale nemusíte zachovávat obraz, pokud byste jedinou změnou objednávky v albu. Smazáním načteného obrázku se v albu nezmění změna pořadí.