Jak sdílet internet s notebookem z iPhone?

Připojte iPhone k notebooku.

Krok 1

Obraťte se na poskytovatele mobilního telefonu (AT & T, pokud se nacházíte ve Spojených státech) a připojte další plán připojení k internetu k hlasovému a datovému plánu.

Krok 2

Připojte iPhone k počítači prostřednictvím dodaného kabelu USB.

Krok 3

Klepněte na aplikaci "Nastavení" v iPhone a vyberte možnost "Obecné> Sítě".

Krok 4

Zvolte možnost "Připojení k internetu" a posuňte tlačítko na "Zapnuto". Modrá čára se zobrazí podél stavového řádku zařízení iPhone, což znamená, že připojení je aktivní.

Krok 5

Otevřete okno správy připojení počítače a v seznamu dostupných sítí vyberte možnost "iPhone". Jakmile budete vybráni, budete moci surfovat po Internetu z vašeho počítače prostřednictvím datového připojení vašeho iPhone.