Jak zkontrolovat hlasovou poštu z pevné linky

Ujistěte se, že je váš mobilní telefon nastaven tak, aby umožňoval kontrolu hlasové schránky z pevné linky. Pokud váš mobil vyžaduje speciální funkci, kterou chcete aktivovat, postupujte podle pokynů v návodu k použití a ujistěte se, že můžete zkontrolovat hlasovou schránku z jiného telefonu.

Zavolejte mobil na pevnou linku. Pevný telefon, který používáte, musí mít tónovou volbu, nebo nebudete moci zadat požadovaný kód PIN nebo heslo.

Když hlasová schránka mobilního telefonu zvedne hovor a zpráva hlasové pošty začne, okamžitě stiskněte tlačítko hvězdičky (*) na pevné linky. Tím se spustí automatický záznam, který vás požádá o zadání hesla nebo kódu PIN.

Pomocí klávesnice pevného telefonu zadejte heslo nebo PIN, který používáte ke kontrole hlasové schránky z mobilního telefonu. Po dokončení zadávání informací stiskněte tlačítko hash (#).

Poslouchejte pokyny automatické zprávy. Oni vám řeknou, kolik zpráv máte ve vaší hlasové schránce a nabídnou vám možnosti, jak je poslouchat, vymazat, uložit nebo odeslat jako nové zprávy. Každý telefon je trochu jiný, proto pozorně naslouchejte.