Jak zjistit, kde je zkratka okruhu s vytištěným

Multimetr může být použit k nalezení zkrat v okruhu.

Krok 1

Zkontrolujte plášť desek pod lupou pro šortky. Ujistěte se, že existují nějaká místa, kde by se všechny cesty a body komponenty mohly stát krátké. Označte všechna místa na desce, kde máte podezření, že je zkrácený značkou.

Krok 2

Zapněte multimetr a vložte jej do režimu testu kontinuity. To lze obvykle provést otočením knoflíku na bod označený třemi nebo čtyřmi rovnoběžnými čarami. Vložte červený multimetr do zásuvky s označením "V" a černého kabelu do zásuvky s označením "COM".

Krok 3

Umístěte špičku černého kabelu multimetru do jednoho z obou vodičů, o kterém máte podezření, že může být krátký a špičku multimetru červeného vodiče umístit na druhý vodič. Pokud dojde k zkratu mezi dvěma vodiči, uslyšíte nepřetržité pípání z multimetru. Opakujte tento proces u všech ovladačů, u kterých máte podezření, že mohou mít zkrat.