Jak zkontrolovat, zda jednotka DVD počítače funguje?

Stiskněte tlačítko pro vysunutí jednotky DVD. Pokud se přihrádka na disk nevysune, je přístroj nejpravděpodobněji poškozen. To však neplatí vždy, protože čtečka disků DVD může fungovat dokonale a motory, které vysunou a zasunou zásobník disku, pravděpodobně selhaly.

Přináší ucho k jednotce DVD; Pokud uslyšíte slabý zvuk, přístroj pracuje.

Podívejte se na kontrolku LED jednotky DVD; téměř všichni hráči mají jeden. Pokud světlo nebliká, znamená to, že jednotka DVD nefunguje. Na druhou stranu, pokud je červená a bliká, znamená to, že nefunguje správně.