Jak připojit reproduktory Altec Lansing

Připojte mini konektor kabelu k audio výstupu na zadní straně reproduktoru levého kanálu reproduktorů Altec Lansing. Konektor je zasunutý správně, dokud nezapadne na místo.

Vložte mini konektor kabelu Audio IN do reproduktoru pravého kanálu do konektoru AUX OUT na počítači nebo do konektoru pro sluchátka na přenosném počítači. Konektory zvuku se nacházejí na zadní straně počítače (CPU) nebo na okrajích, pokud jde o přenosný počítač.

Zapojte napájecí kabel do 12voltového konektoru na zadní straně reproduktoru na pravém kanálu reproduktoru Altec Lansing a připojte výkonový transformátor na druhý konec do elektrické zásuvky. Tím se dokončí připojení reproduktorů k počítači nebo jinému elektronickému zařízení se zvukovým mini-konektorem

Vložte minikonektor do pravého reproduktoru Altec Lansing na adaptéru Y a přestaňte konektor na plnohodnotné audio konektory RCA. Potom připojte konektory RCA adaptéru Y k audio výstupu televizoru nebo jiného zařízení se standardními RCA konektory. Použijte bílý konektor adaptéru pro připojení levého kanálu a červený konektor pro pravý kanál.