Jak připojit dva počítače pomocí Internetu

Zapněte obě počítače a připojte je k Internetu

Ujistěte se, že oba počítače mají správně nainstalované protokoly NetBEUI a TCP / IP. Také zkontrolujte, zda jsou služby vzdáleného přístupu správně nakonfigurovány a správně fungují.

Vyhledejte IP adresu každého z obou počítačů. Tyto informace můžete získat zadáním příkazu "ipconfig" v okně příkazového řádku. V tomto příkladu jsme předpokládali, že IP adresa počítačového čísla jedna je 192.168.0.155.

Povolte sdílení souborů a definujte cestu, kterou chcete sdílet v prvním počítači. Jako příklad byste mohli sdílet jednotku "C: \" jako "Shared_Disk".

Umístit se do druhého počítače. Otevřete okno příkazového řádku, zadejte "Net use X: \ 192.168.0.155 \ Share_Disk" a stiskněte "Enter". Tento příkaz přidá disk X druhého počítače k ​​jednotce C prvního počítače. Tato akce vám umožní používat zařízení X na Internetu, jako by to bylo místní zařízení.