Jak připojit myš Bluetooth

Připojte se k systému Windows

Klikněte na "Start", "Ovládací panely", "Zařízení Bluetooth" a "Přidat".

Stiskněte a podržte tlačítko napájení myši (obvykle umístěné v dolní části) po dobu nejméně pěti sekund.

Vraťte se zpět do počítače a zaškrtněte políčko vedle zprávy "Moje zařízení je nastaveno a připraveno k nalezení" a následně tlačítko "Další".

Zvolte myš v seznamu zařízení Bluetooth, která se zobrazí v následujícím okně.

Zvolte možnost "Nepoužívejte heslo", pokud o to požádá asistent konfigurace Bluetooth. Klikněte na tlačítko "Další" a pokračujte.

Klikněte na "Dokončit" a potom na "OK" dokončete synchronizaci. Posuňte myš tak, abyste se ujistili, že je správně připojen.

Připojte se k počítači Mac

Klikněte na "Systémové předvolby", "Bluetooth" a "Nastavení".

Zvolte možnost "Aktivovat Bluetooth", pokud není zapnuto "Zapnuto Bluetooth: Ano".

Vyberte "Předvolby systému" a "Klávesnice a myš" a poté klikněte na kartu "Bluetooth".

Klikněte na tlačítko "Konfigurovat nové zařízení" a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Přesuňte myš tak, abyste se ujistili, že je správně synchronizován.