Jak připojit bezdrátovou klávesnici Logitech

Krok 1

Vložte disk CD s ovladačem bezdrátové klávesnice Logitech do diskové jednotky a řiďte se pokyny uvedenými pro instalaci ovladačů. To umožní počítači rozpoznat přijímač a klávesnici při připojení.

Krok 2

Koupit baterie pro klávesnici. Přečtěte si v příručce Logitech, zda jsou baterie AAA nebo AA nezbytné.

Krok 3

Najděte kryt baterie na bezdrátové klávesnici Logitech, otevřete jej a nainstalujte baterie. Ujistěte se, že znaménko plus (+) baterie odpovídá značce plus na zásuvce baterie. Totéž se děje se znaménkem mínus (-).

Krok 4

Vypněte počítač

Krok 5

Připojte bezdrátový transceiver Logitech k portu PS2 nebo USB. Klávesnice portu PS2 je charakterizována kulatým otvorem s otvory pro kolíky, zatímco port USB klávesnice je charakterizován plochou a čtvercovou zásuvkou. Podívejte se na konektor bezdrátového vysílače, abyste zjistili, do jaké kategorie patří, nebo se podívejte do příručky.

Krok 6

Zapněte počítač.