Jak konfigurovat dálkové ovládání systému Bose 3 2 1

Krok 1

Vložte baterie do dálkového ovladače Bose. Posuňte kryt na dolní část zadní části a vložte baterie tak, jak je naznačeno značkami svorek.

Krok 2

Zapněte svoji součást a systém 3 2 1.

Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko pro součást, kterou synchronizujete s dálkovým ovladačem (TV, CD-DVD, CBL-Sat, FM / AM, Aux), dokud se nerozsvítí kontrolka LED v horní části ovládacího prvku.

Krok 4

Zadejte kód komponenty. Viz příručka Bose 3 2 1 v části Zdroje. Kódy se zobrazují v seznamu v poslední části příručky, začínající na stránce A-1. Po zadání správného kódu se kontrolka LED zhasne. V opačném případě bude kontrolka LED blikat. Zkuste jiný kód pro daného výrobce.

Krok 5

Vypněte zařízení pomocí dálkového ovladače Bose a zapněte jej. Použijte tlačítko pro zvýšení a snížení kanálů pro změnu kanálů nebo pro výběr různých možností. Pokud jsou obě funkce funkční, je dálkový ovladač připraven pro komponent. Pokud tomu tak není, vyzkoušejte další kódy.