Jak nastavit součást systému Android pro získání informací o počasí

Komponenta

Krok 1

Stiskněte a podržte prázdný sektor domovské obrazovky Android. Z rozbalovacího okna "Přidat k domovské obrazovce" vyberte položku "Widgety" (komponenty).

Krok 2

Přejděte na položku Zprávy a počasí a stiskněte tuto možnost. Chcete-li nastavit plugin "Počasí", zvolte možnost "Počasí".

Krok 3

Klepnutím na políčko "Ověřit moje místo" použijte služby určování polohy pro zařízení Android, včetně síťového umístění a GPS, pokud je k dispozici, abyste zjistili vaši polohu a dynamicky zobrazovali počasí pro tuto oblast. Stiskněte tlačítko "Nastavit polohu" a do textového pole zadejte název nebo PSČ města, abyste zobrazili počasí pro statické umístění.

Krok 4

Stiskněte tlačítko "Použít metriky" pro přepínání mezi hodnotami metrických hodnot pro teplotu a rychlost větru nebo pro imperiální hodnoty. Stisknutím tlačítka "Náhled" se vrátíte na domovskou obrazovku. Na obrazovce se objeví plugin "Weather".