Jak nastavit bezdrátový router Belkin

Nakonfigurujte bezdrátový router Belkin

Odpojte kabel střídavého proudu od modemu internetového připojení na hlavním počítači. Odpojte ethernetový kabel od zadní části modemu.

Připojte ethernetový kabel k portu číslo 1 na zadní straně bezdrátového směrovače Belkin s označením "Do vašeho počítače".

Připojte druhý ethernetový kabel k modemu svého počítače. Druhý konec připojte k portu bezdrátového směrovače Belkin s názvem "Do modemu".

Znovu připojte kabel střídavého proudu k modemu a počkejte asi půl minuty, než přejdete k dalšímu kroku.

Připojte kabel střídavého proudu směrovače, nejprve k směrovači a poté do síťové zásuvky. Před pokračováním v dalším kroku počkejte 60 sekund, než se router nainstaluje.

Otevřete ve svém počítači webový prohlížeč a zjistěte, zda jste připojeni k Internetu. Pokud jste, jste nakonfigurovali bezdrátový směrovač a nyní můžete k němu připojit další počítače. Pokud nemáte přístup k Internetu, odpojte modem a směrovač a počkejte 10 minut, než zopakujete konfigurační kroky.