Jak nastavit bezdrátovou síť v počítači Eee PC

Krok 1

Stisknutím kláves "Fn" + "F2" zajistíte aktivní bezdrátovou lokální síť (LAN).

Krok 2

Klikněte na "Start", "Ovládací panely". Vyberte možnost Sítě a Internet.

Krok 3

Klikněte na možnost Připojit k síti.

Krok 4

Vyberte a klepněte na bezdrátový přístupový bod, ke kterému se chcete připojit, ze seznamu dostupných sítí.

Krok 5

V případě potřeby zadejte síťové heslo. Heslo je nutné, pokud je zvolená síť zablokována. Pokud nemáte heslo, obraťte se na správce sítě.

Krok 6

Eee PC se pokusí připojit k bezdrátové síti. Jakmile se vám to podaří, v seznamu sítí se zobrazí stav "Připojeno".