Jak převést ANSI na Utf8

Jak převést ANSI na UTF-8

Krok 1

Přejděte do nabídky "Start". Otevřete "Poznámkový blok". Při zadávání textu do vyhledávacího panelu "Poznámkový blok" se také provede tento úkol.

Krok 2

Přejděte na panel "Soubor> Otevřít". Vyhledejte soubor zakódovaný v ANSI a klikněte na tlačítko "Otevřít".

Krok 3

Přejděte na "Soubor> Uložit jako ...". Klepněte na šipku pod položkou "Kódování".

Krok 4

Posuňte dolů typy kódování a vyberte možnost "UTF-8". Klikněte na tlačítko Uložit.

Krok 5

Přejděte na "Soubor> Konec" a zavřete Poznámkový blok. Váš soubor byl převeden na UTF-8.