Jak převést formát PDF na XML

Otevřete soubor PDF, který chcete převést pomocí aplikace Adobe Acrobat.

V nabídce "Soubor" klikněte na tlačítko Uložit jako.

Přejděte do adresáře v počítači, kam chcete převedený soubor uložit.

Zvolte "XML" v nabídce "Uložit jako typ"

Klikněte na tlačítko "Konfigurace" a nakonfigurujte dokument XML podle požadavků vašeho projektu. Možnosti konfigurace zahrnují generování značek a štítků. Můžete také určit, jak má program zpracovávat obrázky. Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko "OK".

Klikněte na "Uložit"