Jak zkopírovat a vložit text pomocí klávesové zkratky

Použijte klávesová zkratka pro rychlou úpravu.

Krok 1

Otevřete soubor dokumentu nebo jiný soubor s textovými znaky.

Krok 2

Vyberte celý odstavec. Přejděte kurzor na začátek odstavce. Zatímco držíte klávesu "shift", pomocí šipek vyberte zbytek odstavce. Váš výběr by měl skončit v posledním symbolu.

Krok 3

Stiskněte současně tlačítka "Ctrl" a "C" pro zkopírování celého vybraného textu. Ovládat tyto editační příkazy pomocí klávesnice namísto myši vám umožní efektivněji provádět úkoly.

Krok 4

Otevřete nový prázdný dokument.

Krok 5

Vyhledejte kurzor, kde chcete zkopírovat odstavec. Chcete-li vložit vybraný text, současně stiskněte klávesy "Ctrl" a "V".