Jak vytvořit složky na vašem iPadu

Krok 1

Vytvořte složku výběrem ikony aplikace, kterou chcete v ní uspořádat. Proveďte to, dokud se ikona nezačne vibrovat.

Krok 2

Přetáhněte ikonu aplikace, abyste ji převzali přes jinou ikonu, jejíž aplikaci také chcete zahrnout do složky. Díky tomu bude obrazovka vašeho iPadu zřetelnější. Zobrazí se složka se dvěma ikonami aplikací, které jste vybrali.

Krok 3

Ověřte název, kterým byla složka vytvořena, a podle potřeby jej změňte. Chcete-li jej upravit, klikněte na místo, kde se vyskytuje název, a umístěte nový pomocí klávesnice, která se zobrazí na obrazovce iPadu.

Krok 4

Pokračujte v přetažení ikon aplikací, které chcete přidat do nové složky. Až skončíte, vyberte "Domů" pro ukončení režimu úprav.