Jak vytvořit plán projektu v aplikaci Excel

Shromážděte potřebné informace pro váš projekt. Tomu byste měli připravit dříve, než jste vytvořili plán.

Otevřete aplikaci Excel a vytvořte nový dokument.

V první buňce napište název projektu a popište, jestli chcete. U delších řádků textu zkuste kombinovat buňky podržením klávesy "Shift", klepnutím na buňky, které chcete kombinovat, a klepnutím na tlačítko "Sloučit a vycentrovat" na horním panelu nástrojů.

Rozhodněte se o potřebných sloupcích pro svůj plán a napište je do vlastní buňky pro každý sloupec. Vzorové sloupce mohou zahrnovat: úkol, odpovědnou osobu, zdroj, poznámky, datum zahájení, datum ukončení, komentáře a dokončené.

Vyplňte sloupce na základě informací, které jste vy a váš projektový tým shromáždili. Pokud stále nemáte informace (například pokud nevíte, kdo bude provádět určitou úlohu), vytvořte poznámku ve sloupci "Komentáře".