Jak deaktivovat režim demo MotionFlow na televizoru

Vyšší obnovovací frekvence vytvářejí hladší tok pohybu.

Krok 1

Stiskněte a podržte tlačítko "Domácí" na přední straně televizoru nebo na dálkovém ovladači pro modely Sony, které mají toto tlačítko. Stiskněte a přidržte tlačítko, dokud se neobjeví zpráva "Režim demo: vypnuto" (Režim demo: vypnuto). Potom se televizor přepne do režimu standardního obrazu.

Krok 2

Pokud máte televizor Samsung s plochou obrazovkou, stiskněte tlačítko "Info" na dálkovém ovladači. Podívejte se na zprávu "Store Mode" nebo "Store Demo" těsně pod středem obrazovky, abyste potvrdili, že televizor je v režimu "Shop Mode". Stiskněte tlačítko "Hlasitost" na boční straně televizoru nebo na dálkovém ovladači a stiskněte asi na sedm sekund tlačítko "Menu" na boční straně televizoru (mělo by to být na televizoru, ne na dálkovém ovladači). Počkejte, než se uvolní tlačítko "Home Mode". Nebo stiskněte tlačítko "Menu" nebo "TV" na dálkovém ovladači a přejděte do nabídky "Nastavení". Stiskněte tlačítko "Enter" pro spuštění funkce "Plug & Play" a po vyzvání systému zvolte "Home Mode".

Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko "Vol-", pokud máte televizor Panasonic HDTV a zobrazí se zpráva "Now in Picture Refresh Mode". Chystáte-li se na resetování. (Nyní v režimu aktualizace snímků.) Přejít na nastavení reset. Poté stiskněte tlačítko "CH +" na dálkovém ovladači třikrát, zatímco stále stisknete tlačítko "Vol-". Pomocí směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači přejděte na "Demo režim". Stisknutím směrového tlačítka napravo nastavíte "Demo režim" na "Vypnuto" a stisknutím tlačítka "Konec" opustíte nabídku.

Krok 4

Stiskněte "Menu" na dálkovém ovladači, pokud máte televizor Vizio s vysokým rozlišením, který je v "Retailovém režimu", což způsobuje, že se na obrazovce objeví informace o vlastnostech televizoru. Pomocí navigačních tlačítek vyberte "Nápověda", "Obnovení systému" a poté "Spuštění instalačního průvodce" a spusťte "Průvodce instalací". Zadejte číslo PIN (0000 je výchozí kód PIN) a spusťte proces konfigurace. Pokud vidíte tuto možnost, nastavte televizor na "Domácí režim".

Krok 5

Stiskněte tlačítko "Nabídka" a vstupte do nabídky "Nastavení", pokud máte televizor Toshiba s vysokým rozlišením, který zobrazuje zprávy o funkcích zařízení. Přejděte na možnost "Umístění" a pomocí levého nebo pravého směrového tlačítka vyberte režim "Domácí". Stisknutím tlačítka "Konec" opustíte nabídku.