Jak zakázat touchpad na notebooku HP

Krok 1

Stiskněte tlačítko "Deaktivovat" nad dotykovou obrazovkou. Mnoho modelů notebooků HP obsahuje tlačítko k deaktivaci umístěné přímo na touchpadu. Toto malé tlačítko umožňuje rychle a rychle aktivovat a deaktivovat dotykový panel. Stiskněte tlačítko a bílé světlo vedle něj se změní na červenou, což znamená, že dotykový panel je vypnutý.

Krok 2

Vypněte dotykový panel na ovládacím panelu. Pokud vaše zařízení nemá tlačítko k deaktivaci dotykového panelu, můžete deaktivovat dotykový panel na ovládacím panelu. Tuto možnost můžete použít také v případě, že chcete při stisknutí tlačítka při psaní zabránit náhodnému aktivaci dotykové plochy. Otevřete ovládací panel z nabídky Start.

Krok 3

Klikněte na "myš" v části "Hardware a zvuk". Objeví se pole vlastností myši. Klikněte na kartu Nastavení zařízení. V "Zařízení" vyhledejte dotykový panel, klikněte na jeho název a zvýrazněte jej a klikněte na tlačítko "Deaktivovat". V případě potřeby můžete v budoucnu aktivovat dotykový panel na této obrazovce.