Jak se zbavit tonerových kazet tiskárny

Krok 1

Přečtěte si informace o tom, jak společnosti pracují na recyklaci tonerových kazet, a protože často používají svou surovinu k výrobě nových předmětů, včetně kazet. Kazety s tonerem jsou demontovány a podrobeny kontrole kvality před opětovným použitím.

Krok 2

Obraťte se na výrobce kazety nebo na osobu, která vám ji prodala. Většina výrobců kazet má plány na recyklaci starých a použitých kazet a přijmou to.

Krok 3

Zlikvidujte kazety s tonerem v příslušné nádobě na odpad. Nenahazujte tonerové kazety do normálního odpadního kontejneru. Pokud žijete v městském domě, ujistěte se, že kazetu zlikvidujte v "zeleném" koši pro recyklaci. Pokud pracujete v kanceláři nebo na univerzitě, je pravděpodobné, že najdete místo, kde můžete nechat použité tonerové kazety.

Krok 4

Procházejte online a dozvíte se o recyklaci a likvidaci různých elektronických výrobků a počítačových periferií pomocí nejdůležitějších vyhledávačů.

Krok 5

Navštivte oficiální webové stránky EPA (www.epa.gov), kde se dozvíte více o likvidaci tonerových kazet.