Jak se zbavit Neroova patentování třetích stran

Jak se zbavit Neroova patentování třetích stran.

Krok 1

Připojte počítač k Internetu.

Krok 2

Vyberte možnost "Start", "Ovládací panely" a "Klasické zobrazení". "Start" se nachází v levém dolním rohu obrazovky počítače.

Krok 3

Poklepejte na "Brána Windows Firewall" a vyberte "Povolit program přes bránu firewall systému Windows".

Krok 4

Vyberte "Přidat program" a ze seznamu vytvořených programů zvolte "Nero".

Krok 5

Stiskněte tlačítko "Hledat" a soubor "NeroPatentActivation.exe" naleznete v počítači a poklepejte na něj.

Krok 6

Proveďte ověření na bránu Brána Windows a povolte přístup k programu dvakrát stisknutím tlačítka "OK".

Krok 7

Otevřete aplikaci Nero a počkejte na dokončení aktivace. Obrazovka s upozorněním na patenty třetích stran se po dokončení nezobrazí.