Jak se zbavit hlavního hesla HDD a odemknout systém BIOS

Pevné disky mohou být také zablokovány šifrovacím softwarem, který vyžaduje před spuštěním operačního systému heslo.

Krok 1

Zapněte počítač. Stiskněte klávesy "Esc", "Del", "F2" nebo "F8" pro přístup k systému BIOS.

Krok 2

Pomocí šipek přejděte na kartu Zabezpečení. Stiskněte tlačítko "Enter".

Krok 3

Zvýrazněte pomocí tlačítek se šipkou "Uzamknout pevný disk", "Start heslo" nebo "Heslo pevného disku". Stiskněte tlačítko "+", dokud se nezobrazí "Deaktivovat".

Krok 4

Přejděte na záložku "exit", zvýrazněte "Save and exit" a stiskněte "Enter".

Krok 5

Po zobrazení výzvy k restartování počítače bez hesla pevného disku stiskněte tlačítko "Y".