Jak odinstalovat aktualizace softwaru společnosti Apple

Aktualizace softwaru Apple (Apple Software Update) nabízejí cenné aktualizace operačního systému a dalších softwarových produktů Apple, jako je iTunes nebo Quicktime. Některé aktualizace však mohou způsobit selhání aplikací nebo hardwaru. Chcete-li obnovit jeho funkčnost, může být nutné odinstalovat aktualizaci. Bohužel není možné jednotlivé aktualizace softwaru Apple odstranit, ale je možné vrátit se k původní verzi počítače Mac OS X pomocí operačního systému "Archive and Install".

Archivovat a nainstalovat

Vložte instalační disk 1 instalačního disku Apple OS X nebo instalačního DVD a restartujte počítač podržením tlačítka "C".

Zvolte "Španělština" jako preferovaný jazyk instalace a klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Po přezkoumání stránky "Důležité informace" instalačního programu klikněte na "Pokračovat".

Klikněte na tlačítko "Souhlasím", abyste přijali licenční podmínky.

Vyberte systémový disk počítače. Výchozí název disku je "Macintosh HD".

Klikněte na "Možnosti" a vyberte "Soubor a instalace".

Zvolte "Macintosh HD", když budete vyzváni k výběru jednotky, která má nainstalovaný Mac OS X.

Zvolte možnost "Zachovat nastavení uživatele a sítě".

Klepnutím na tlačítko "OK" a "Pokračovat" spusťte instalaci.

Po instalaci spusťte instalaci softwaru Apple. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle problémových aktualizací, abyste se vyhnuli instalaci.

Upozornění

Vždy existuje pravděpodobnost ztráty dat, a to i při "Souboru a instalaci". Před zahájením instalace zálohujte všechny důležité soubory.

Po přeinstalaci OS X nemusí některé programy jiných výrobců fungovat správně. Pokud spuštění aktualizací softwaru Apple neobnoví jeho funkce, znovu nainstalujte software.