Jak odinstalovat aktualizaci ASUS Live Update

Oddíl 1

Krok 1

Ve vašem prohlížeči přejděte na zabezpečenou webovou stránku a stáhněte program ASUS Live Update. (Viz část Zdroje.) Klepnutím na odkaz "Stažení programu k odebrání nástroje ASUS Live Update Removal Tool (ASUS Live Update Removal Tool)" stáhněte software. Uložte software do snadno zapamatovatelného místa, například do počítače.

Krok 2

Poklepejte na soubor, který jste stáhli, a postupujte podle pokynů, které se zobrazují na obrazovce. Dokončete instalaci nástroje, abyste odstranili program ASUS Live Update.

Krok 3

Otevřete nabídku "Start" a klikněte na "Všechny programy" a otevřete složku s názvem "Nástroj pro odebrání programu Live Update ASUS". Klikněte na ikonu "ASUS Live Update Removal Tool" pro spuštění aplikace.

Krok 4

Jakmile je program dokončen, klepněte na tlačítko "Další" a spusťte skenování. Software vyhledá v počítači instalaci libovolného nástroje ASUS Live Update.

Krok 5

Klepnutím na tlačítko "Další" odinstalujete nástroj ASUS Live Update a poté dokončíte proces "Finish". Chcete-li dokončit instalaci, pravděpodobně budete muset restartovat počítač.