Jak demagnetizovat páskové hlavy

Pravidelná demagnetizace kazetových přehrávačů zabraňuje zablokování kazet při přehrávání.

Krok 1

Vypněte přehrávač kazet a odstraňte navijáky nebo kazetu uvnitř, v závislosti na modelu.

Krok 2

Než začnete demagnetizovat magnetickou pásku, umístěte ji alespoň 1, 5 metru od přehrávače, abyste eliminovali riziko náhodného vymazání vašich nahrávek.

Krok 3

Zapněte magnetizér a přejděte jej zleva doprava a zpět na hlavu přehrávače po dobu asi 30 sekund. Používáte-li kazetu, vložte kazetu do přehrávače a stiskněte tlačítko "Play" pro ovládání degausseru asi 30 sekund, pak vysunout kazetu.