Jak rozdělit televizi

Krok 1

O počítačovém monitoru nebo televizoru s aplikací k odmagnetování obrazovky televizoru a aktivaci funkce demagnetizace. To funguje nejlépe s obrazovkou podobné velikosti. Možná budete muset udělat několikrát, než se projeví.

Krok 2

Koupit kotouč na demagnetizaci přes internet nebo u místního prodejny elektroniky. Zapněte televizor a cívku se cívkou před televizorem. Pohybujte pomalu pryč od obrazovky pohybem cívky v kruzích, čímž pokryjete celou obrazovku. Vypněte cívku, když jste dosáhli 4 m (1, 22 m) od obrazovky.

Krok 3

Funkci použijte k demagnetizaci několikrát, která je začleněna do televizoru. Zapněte televizor a v případě potřeby stiskněte tlačítko pro demagnetizaci. Televizor vypněte a nechte jej vychladnout po dobu nejméně 20 minut. Znovu jej zapněte a v případě potřeby zopakujte postup.