Jak upravit v aplikaci Adobe Reader

Upravte dokumenty PDF pomocí aplikace Adobe Reader.

Před úpravou

Krok 1

Otevřete dokument PDF pomocí programu Adobe Reader 9 (je k dispozici ke stažení zdarma, pokud ho nemáte.). Zkontrolujte a zkontrolujte formát dokumentu.

Krok 2

V nabídce možností přejděte na Dokument> Zabezpečení> Zobrazit vlastnosti zabezpečení. Objeví se nová obrazovka s názvem Vlastnosti dokumentu. Tato obrazovka vám poskytne představu o tom, co vám dalo povolení ke zpracování, změně a přidání autora dokumentu.

Krok 3

Zkontrolujte dokument a ujistěte se, že je úplný a čitelný.

Vyplnění formuláře a podepisování dokumentu

Krok 1

Přesuňte kurzor na první pole ve formuláři a vyplňte příslušné informace. Kurzor se automaticky přizpůsobí při přechodu na různé typy polí. Uvidíte textový nástroj na textových polích. Když umístíte do rozbalovacích seznamů, volitelných tlačítek nebo zaškrtávacích políček, kurzor se stává ukazatelem.

Krok 2

Pomocí klávesy Tab se můžete pohybovat po formuláři, zadáním všech potřebných informací k vyplnění formuláře. Tlačítko Escape lze použít k vymazání nesprávně zadaných informací do pole.

Krok 3

V závislosti na právech, které autor vytvořil pro dokument, v nabídce Soubor můžete uložit kopii dokončeného dokumentu (jméno nelze změnit, je-li tato jediná možnost) nebo Uložit jako (můžete změnit název dokumentu).

Krok 4

Přejděte do dokumentu> Podpis> Podepsat dokument a přidejte do dokumentu podpis. Zobrazí se nové okno, které vás provede procesem vytváření nového podpisu nebo výběrem souboru, který byl dříve uložen.