Jak odebrat oprávnění a hesla ze souborů PDF

Podržte stisknutou klávesu "Shift" na klávesnici a klikněte pravým tlačítkem na PDF. Jakmile se zobrazí nabídka, klikněte na možnosti "Otevřít s" v rámci možností. Zde jsou aplikace pro soubor PDF. Vyberte "Adobe Acrobat" a otevřete jej pomocí editoru.

V hlavním menu klikněte na "Nastavení". Klepnutím na tlačítko Zabezpečení otevřete vlastnosti zabezpečení souboru. Klepnutím na tlačítko "Odebrat zabezpečení" odeberete omezení hesla a oprávnění k souboru.

V otevřeném okně vyberte možnost Bez zabezpečení. Klikněte na tlačítko "OK". Zadejte staré heslo souboru. Tento postup slouží k autorizaci změn souboru PDF.

V hlavním okně zabezpečení klikněte znovu na "OK". Heslo a omezení oprávnění jsou ze souboru odstraněny.