Jak najít klíč WEP WiFi sítě

Otevřete webový prohlížeč v počítači připojeném k síti

Přístup k routeru pomocí webového prohlížeče. Typicky se to provádí zadáním kódu 192.168.1.1 do adresního řádku prohlížeče.

Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pokud se jedná o poprvé, kdy se připojíte k routeru, oba musí být "Admin".

Podívejte se na záložku zabezpečení webu, který se objeví. Záložka by měla obsahovat podrobnosti o zabezpečení routeru, který používáte. (V tomto případě WEP).

Poznamenejte si klíče WEP umístěné na kartě zabezpečení.