Jak zadat systém BIOS Toshiba Satellite A25-S207?

Zadejte BIOS a změňte základní nastavení.

Krok 1

Zapněte zařízení A25-S207. Pokud je již zapnut, restartujte jej.

Krok 2

Stiskněte a podržte tlačítko "ESC" ihned po zapnutí počítače. Uvolněte klíč, až uslyšíte pípnutí.

Krok 3

Stiskněte klávesu "F1". Objeví se nabídka BIOS.