Jak zabránit tomu, aby se MacBook Pro pozastavil během stahování

Počítač

Krok 1

Klikněte na ikonu "Systémové předvolby" na liště.

Krok 2

Klikněte na tlačítko "Úspora energie".

Krok 3

Posuňte jezdec vedle položky "Počítač pozastavit" dále vpravo a prodloužte dobu, než MacBook Pro vstoupí do tohoto stavu. Přesuňte jej úplně doprava tak, aby to nebylo přímo.

Krok 4

Přesuňte jezdec "Pozastavení obrazovky" dále doprava.