Jak zabránit vstupu notebooku do režimu hibernace při jeho zavření

Krok 1

Klikněte na "Start" na levé straně panelu úloh systému Windows.

Krok 2

Klikněte na "Ovládací panely" v nabídce "Start".

Krok 3

Klikněte na "Systém a zabezpečení" v okně "Ovládací panely" a potom klikněte na "Možnosti napájení".

Krok 4

Klikněte na "Změnit nastavení plánu" pro aktuální plán napájení systému. Aktuální plán je označen zvoleným radiálním tlačítkem.

Krok 5

Klepnutím na tlačítko "Přepnout na pokročilé nastavení napájení" otevřete okno "Možnosti napájení".

Krok 6

Poklepejte na položku "Pozastavit" v okně "Možnosti napájení" a poklepejte na položku "Režim spánku po".

Krok 7

Klikněte na "S baterií" a potom klikněte na "Nikdy".

Krok 8

Klikněte na "S střídavým proudem" a klikněte na "Nikdy".

Krok 9

Klikněte na tlačítko "OK", klikněte na "Uložit změny" a zavřete okno.