Jak fungují usměrňovače?

Jaké jsou použité usměrňovače?

Existuje mnoho různých druhů usměrňovačů, které se používají v elektronice s nejrůznějšími účely. Dvě hlavní odrůdy, které vyžadují hloubkovou analýzu, jsou polovodivé usměrňovače a plné vlnové usměrňovače. Jeden nebo druhý z těchto dvou základních typů usměrňovačů se nachází v naprosté většině výrobků spotřební elektroniky. V každém případě obě formy usměrňovače pracují transformací střídavého proudu na stejnosměrný proud; pouze metoda je to, co se liší.

Polovláknové usměrňovače pracují tím, že procházejí polovinou střídavého proudu jednou nebo více diodami, přičemž v tomto kroku mění polovinu střídavého proudu na přímý elektrický proud. Polovláknové usměrňovače nejsou příliš účinné, protože převádějí pouze polovinu střídavého proudu (buď kladného nebo záporného) na stejnosměrný proud. Naproti tomu poloviční vlnové usměrňovače jsou mnohem méně komplikované a vyžadují pouze diodu pro jejich provoz.

Úplné vlnové usměrňovače jsou složitější než poloviční vlnové usměrňovače, ale jsou mnohem efektivnější. Úzkoproudé usměrňovače obvykle používají čtyři diody k provozu. Projíždí střídavým proudem prostřednictvím systému čtyř diod a nahrazují celý proud stejnosměrným proudem.

Usměrňovače se používají prakticky ve všech spotřební elektronice a jsou nezbytné pro správnou funkci většiny zařízení. Téměř všechny elektronické přístroje potřebují k provozu stejnosměrný proud, ale standardní způsob přenosu energie do domácností je střídavý proud. Proto jsou usměrňovače nutné, aby střídavý proud přeměnil přímo do vnitřku zařízení tak, aby fungoval správně.