Nahrávání videa pomocí zařízení Canon 5D Mark II

Zařízení 5D Mark II dokáže zaznamenávat video ve vysokém rozlišení, stejně jako působivé statické snímky.

Krok 1

Stiskněte tlačítko "Nabídka" a pětkrát stiskněte pravou šipku pro přístup k nabídce "Nastavení videa".

Krok 2

Stiskněte pětkrát šipku dolů a zvýrazněte pole Live View / Movie funk (Funkce sledování živých / videozáznamů) a pak stiskněte tlačítko "Set".

Krok 3

Otočením rychlého ovladače na zadní straně fotoaparátu vyberte pole pro záznam videa a stiskněte tlačítko "Nastavit". Otočením otočného ovladače znovu zvýrazněte volbu "Povolit" a stiskněte tlačítko "Nastavit".

Krok 4

Otočením ovladače rychlého ovládání vyberte položku "LV Func". Nastavte a stiskněte tlačítko "Nastavit". Otočením ovladače rychlého ovládání vyberte položku "Stills + Movie" (stop + film) a stiskněte tlačítko "Set".

Krok 5

Otočením ovladače rychlého ovládání vyberte položku "Zobrazit film" a stiskněte "Konfigurovat". Otočením ovladače rychlého ovládání vyberte požadované nastavení pro rozlišení filmu (1920x1080 při 30 snímcích za sekundu, 1920x1080 při 24 snímcích za sekundu nebo 640x480 za 30 snímků za sekundu) a poté stiskněte tlačítko "Set".

Krok 6

Stiskněte tlačítko Live View (živý obraz) umístěné na zadní straně fotoaparátu vlevo od prohlížeče. Na displeji LCD se zobrazí obrázek, který fotoaparát pořídí.

Krok 7

Otočte volič režimů doleva od horní části fotoaparátu na zelenou obdélní (automatické fotografování). Pokud chcete ručně nastavit nastavení expozice, můžete také zvolit možnost "P".

Krok 8

Zaměřte objektiv na to, co chcete natáčet otočením hlavně objektivu ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

Krok 9

Stiskněte tlačítko "Nastavit". Nahrávání filmu začne. V pravém horním rohu obrazovky LCD se objeví zelený kruh, který indikuje aktivní záznam.

Krok 10

Opětovným stisknutím tlačítka "Set" ukončíte nahrávání.