Jak vytvořit symbol TM

Vytvořte symbol ™ v aplikaci Microsoft Word. Napište písmena TM do dokumentu aplikace Word. Vyberte text, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Font".

Klikněte na sekci "Font" v dialogu. V sekci "Efekty" vyberte "Malé čepice" a "Superscript". Klepnutím na tlačítko "OK" provedete změny.

Zvolte text znovu a použijte klávesovou zkratku "Alt + F3". Otevře se dialogové okno "Vytvořit automatický text". Napište zkratku pro záznam, například (tm) a stiskněte "OK" pro uložení záznamu. Když je (tm) zadán do dokumentu aplikace Word, zobrazí se po stisknutí klávesy "Enter" symbol ™.

V aplikacích Microsoft Word, Publisher a dalších podobných programech přejděte do nabídky "Vložit" a klikněte na "Symbol". Najděte symbol v seznamu, vyberte jej a vložte.

Vytvořte symbol ™ na webu nebo jinde pomocí aplikace Unicode. Podržte klávesu "Alt" a zadejte "0153". Po uvolnění klávesy "Alt" se objeví symbol ™.