Jak importovat 3D soubory do aplikace Revit

To je docela snadné exportovat z 3DS Max do Revit.

Krok 1

Exportuje požadovaný soubor 3DS Max (MAX) jako soubor DWG, DXF nebo ADSK. Revit nepodporuje přímý import souborů MAX. Budete muset převést soubor do kompatibilního souboru tak, že ho exportujete.

Krok 2

Uložte soubor do cílové složky exportovaného souboru. Máte dvě možnosti, jak pojmenovat exportovaný soubor: zachovat stejný název původního souboru 3DS Max nebo zadat nové jméno v dialogovém okně.

Krok 3

Importovat soubor MAX exportovaný jako soubor DWG, DXF nebo ADSK do aplikace Revit tak, že přejdete na kartu "Vložit" a vyberete možnost "Link CAD" nebo "Insert CAD". Budete muset změnit typ souboru v dialogovém okně Import / Link CAD, abyste opravili typ souboru, který importujete.

Krok 4

Zkontrolujte integritu souboru nebo importovaného objektu. Pokud soubor nebyl importován správně, zkuste jej znovu importovat.