Jak uvést pravopisné opravy s hvězdičkami

Označuje chyby textu nebo zprávy s hvězdičkou.

Krok 1

Přečtěte si text po zadání "enter" (Enter), abyste se ujistili, že jste napsali, co chcete. Opravte chyby, které vnímáte, abyste se vyhnuli chybám nebo nedorozuměním.

Krok 2

Zadejte hvězdičku, pokud potřebujete opravit chybu.

Krok 3

Zadejte slovo správně, bezprostředně za hvězdičkou. Například pokud jste zadali "Vyčistil jsem pokoj", zjistíte, že jste napsali "pokoj" špatně. Na dalším řádku zadejte hvězdičku a opravte pravopis napsáním "čtvrtletí".