Jak spustit virtuální stroj z jednotky USB

Krok 1

Poklepáním na virtuální počítač jej provedete. Klikněte na "Seznam virtuálních PC" a vyberte virtuální počítač ze seznamu.

Krok 2

Klikněte na "Nastavení" a přejděte na možnost "USB". Klepněte na tlačítko "Povolit USB" a restartujte počítač.

Krok 3

Nechte virtuální stroj spustit a pozorovat obrazovku počítače pro systém BIOS (základní vstupní výstupní systém BIOS) nebo vstupní systém základního výstupního systému ve virtuálním stroji, který ovládá aspekty spouštění systému,

Krok 4

Podle pokynů přejděte na obrazovku systému BIOS. Může se vám ukázat něco jako "Stiskněte klávesu F9 pro vstup do BIOSu" (Stisknutím klávesy F9 vstoupíte do systému BIOS), ale to bude záviset na základní desce.

Krok 5

Klikněte na "Boot Menu" na obrazovce systému BIOS a pomocí kláves se šipkami přejděte dolů na položku "Primární spouštěcí zařízení". Změňte hlavní spouštěcí zařízení na "USB".

Krok 6

Pomocí šipek přejděte na možnost Uložit a ukončit. Připojte jednotku USB Flash k portu USB v počítači a stiskněte klávesu "Enter" na klávesnici.

Krok 7

Počkejte, než virtuální počítač restartuje a skenuje port USB pro spouštěcí soubory.