Jak vložit rovnice do rovnice v LaTexu

Zjistěte, jak zacházet s rozteči v LaTexu.

Krok 1

Rozhodněte, jak chcete změnit mezeru. Můžete přidat tlustý, střední, tenký prostor, žádný prostor nebo tenký negativní prostor. Můžete také vytvořit všechny čtyři typy a poté se rozhodnout.

Krok 2

Spusťte dokument a norma zadejte normálně. Například:

\ documentstyle {článek} \ begin {dokument} $ x ^ 2 + 3x = 10 $

Krok 3

Přidejte různé mezery. Symboly "\;", "\:" a "!" Přidejte hustý, střední, tenký nebo záporný prostor. Chcete-li změnit rozestup mezi značkami "+" a "3x", použijte čtyři:

$ x ^ 2 + \; 3x = 10 $ $ x ^ 2 + 3 \: x = 10 $ $ x ^ 2 + \, 3x = 10 $ $ x ^ 2 + 3x = 10 $

Krok 4

Finalizujte dokument a kompozici normálně. Pak můžete zvolit jednu z různých schémat rozestupů. Obvykle je výchozí volba správná, ale pokud zobrazuje rovnici příliš úzká pro vaše přání, můžete přidat více místa. Pokud se zdá, že je příliš volné, můžete eliminovat malý prostor.