Jak vložit slovníky do aplikace Word

Microsoft Word.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft Word.

Krok 2

Vytvořte nový prázdný dokument nebo otevřete existující dokument.

Krok 3

Vyberte text, ke kterému chcete použít kuličky pomocí myši.

Krok 4

Klikněte na tlačítko seznamu s odrážkami na standardním panelu nástrojů.