Jak maximalizovat tabulku aplikace Excel

Pokud máte několik sešity aplikace Excel otevřené, můžete některé minimalizovat.

Krok 1

Otevřete aplikaci Excel a načtěte soubor. Klikněte na zelenou záložku "Soubor" a poté na "Poslední" a klikněte na soubor, který chcete otevřít.

Krok 2

Klepněte na okrajové tlačítko okraje v pravém horním rohu aplikace Excel, chcete-li maximalizovat celé okno aplikace Excel. Krabice je umístěna mezi palubní deskou a "X" v pravém horním rohu.

Krok 3

Pokud chcete tabulku maximalizovat, klikněte na okrajové tlačítko v pravém horním rohu tabulky. Toto pole se nachází mezi palubní deskou a "X" uvnitř okna aplikace Excel pod páskou aplikace Excel.

Krok 4

Klepněte na název tabulky v levém dolním rohu okna aplikace Excel, chcete-li maximalizovat tabulku z minimalizovaného stavu. Klepnutím na čtvercový okraj ho zvýšíte.