Jak získat burzovní kotace v aplikaci Excel

Aplikace Excel má možnost importovat podrobné nabídky akcií.

Krok 1

Otevřete aplikaci Microsoft Excel. Nejprve vyberte možnost "Spustit v hlavní nabídce operačního systému a poté vyberte možnost" Programy ". V nabídce programů klikněte na" Microsoft Office "a nakonec v nabídce Microsoft Office vyberte" Microsoft Excel ".

Krok 2

V hlavním menu klikněte na "Data" z nabídky obrazovky aplikace Microsoft Excel. Poté v nabídce dat vyberte položku "Získat externí data". Zobrazí se dialogové okno se seznamem zavedených zdrojů dat. Nakonec si vyberte zdroj dat ze štítku "Akcie investorů".

Krok 3

Zvolte buňku v tabulce pro zadání informací o akciích nebo zvolte možnost "Vytvoření nového tabulkového procesoru" a umístěte cenu akcií do nové tabulky. Po výběru jedné nebo jiné možnosti vyberte v dialogovém okně "OK".

Krok 4

Napište symbol akce v následujícím dialogovém okně aplikace Microsoft Excel. Pokud chce uživatel v budoucnu aktualizovat cenu akcií, vyberte možnost "Použít tuto hodnotu / referenci pro budoucí aktualizace". Druhé zaškrtávací políčko můžete také zkontrolovat, pokud chcete, aby se informace aktualizovaly samy.

Krok 5

Uložte soubor aplikace Microsoft Excel pro budoucí použití. Zvolte v hlavní nabídce soubor "Uložit", pojmenujte jej a zvolte vhodné místo na pevném disku počítače a uložte jej.