Jak získat objekt, který následuje po cestě v aplikaci Adobe After Effects

Vytvořte kurzor pro objekt pomocí pohybových cest v aplikaci After Effects.

Krok 1

Otevřete soubor After Effects, který obsahuje objekt, který chcete animovat.

Krok 2

Nakreslete cestu pomocí nástroje Pen nebo pomocí jednoho z tvarových nástrojů, buď v aplikacích Adobe After Effects, Illustrator nebo Photoshop.

Krok 3

Klepnutím vyberte cestu v panelu časové osy After Effects. Chcete-li použít cestu aplikace Photoshop nebo Illustrator, přejděte do programu a klepnutím vyberte cestu.

Krok 4

Vyberte možnost "Upravit" a "Kopírovat" nebo stiskněte "Ctrl" a "C".

Krok 5

Přejděte na panel Časová os After Effects a vyberte vlastnost, do které bude cesta vložena.

Krok 6

Upravte ukazatel "Aktuální čas" tak, aby byl nastaven na čas, kdy chcete, aby klíčový snímek začal přesouvat cestu.

Krok 7

Vyberte možnost "Upravit" a "Vložit" nebo stiskněte klávesy "Ctrl" a "V".

Krok 8

Pomocí nástroje pera a nástroje Vybrat můžete nastavit klíčové snímky dráhy pohybu. Změňte trajektorie pohybu stejným způsobem, jakým upravíte standardní cesty Béziera.