Jak rozdělit pevný disk

Krok 1

Spusťte počítač v režimu příkazového řádku.

Krok 2

Napište "FDISK". Zobrazí se okno s možnostmi nabídky.

Krok 3

Zadejte 5, pokud chcete rozdělit druhý disk, a vyberte disk. Pokud ne, pokračujte dalším krokem.

Krok 4

Zadejte 1 (Vytvořte oddíl DOS nebo logický disk DOS).

Krok 5

Zadejte 2 (Create Extended DOS) pro vytvoření oddílu.

Krok 6

Když se program zeptá, zda chcete použít maximální dostupnou velikost, zadejte N.

Krok 7

Uveďte množství pevného disku, který chcete rezervovat pro druhý oddíl (dalšího disku bude přiřazeno oddíl).

Krok 8

Napište název nového oddílu a stiskněte "Enter". Zobrazí se nabídka oddílů.

Krok 9

Zopakujte kroky 5 až 8, abyste vytvořili další oddíly.

Krok 10

Stisknutím tlačítka "Esc" ukončete příkaz rozdělení.

Krok 11

Naformátujte nové vytvořené oddíly (viz část "Jak naformátovat pevný disk").