Jak testovat a vyřešit problém výstupu triaku

Jak řešit problémy výstupu triaku.

Krok 1

Získejte přístup k triakovému výstupu na elektrickém zařízení, které hodláte otestovat, a zapněte elektrické zařízení.

Krok 2

Zapněte multimetr a vložte přední disk do "VCA". To znamená, že měřič bude číst volty střídavého proudu.

Krok 3

Dotkněte se černého kabelu multimetru na objekt, který není elektrický. Bude to uzemnění multimetru.

Krok 4

Dotkněte se červeného testovacího kabelu na jednu ze svorek triakového výstupu.

Krok 5

Počkejte, až multimetr zobrazí čtení. Je-li menší než 120 voltů, výstupní triak nefunguje správně.

Krok 6

Vypněte elektronické zařízení a zkontrolujte připojení kabelů na každé ze svorek triakového relé. Ujistěte se, že jsou dobře připojeny. Pokud ne, uvolněte je a znovu je připojte

Krok 7

Zkontrolujte svorky o známkách korozi. Pokud jsou svorky triaku obarveny, mohlo by dojít k jejich vyhoření a možná budete muset vyměnit.