Jak programovat univerzální dálkové ovládání společnosti Philips bez odpovídajícího kódu

Zapněte zařízení, které chcete naprogramovat na dálkovém ovladači. Stiskněte a držte tlačítko "Code Search" na ovládacím panelu. Zastavte stisknutí tlačítka, jakmile začne blikat červená kontrolka na dálkovém ovladači.

Stiskněte tlačítko režimu pro zařízení, které chcete naprogramovat, například "TV", "VCR" nebo "DVD".

Stiskněte tlačítko kanálu (pro programování televizoru) nebo přehrávání (pro jakékoliv jiné zařízení) nepřerušovaně, dokud přístroj neodpoví. Možná budete muset stisknout tlačítko několikrát stovekkrát, dokud zařízení konečně neodpoví.

Stiskněte tlačítko "Mute" na dálkovém ovladači, jakmile zařízení reaguje; a nový kód bude uložen na dálkovém ovladači a okamžitě připraven k použití.