Jak mohu připojit PIP k televizoru LG LCD

Televizory LG LCD umožňují prohlížet obrázky ze dvou různých vstupních zdrojů.

Krok 1

Zapněte televizor. Uložit Creatas / Creatas / Getty Images

Zapněte televizor. Stiskněte tlačítko "PIP Input" na dálkovém ovladači. Tím získáte přístup k konfigurační nabídce PIP.

Krok 2

Procházejte hlavními vstupními zdroji pomocí tlačítka Uložit Creatas / Creatas / Getty Images

Procházejte hlavními vstupními zdroji pomocí tlačítka "Vstup PIP". Pokud máte požadovaný vstupní zdroj zvýrazněný, stiskněte tlačítko "Vybrat".

Krok 3

Projděte sekundární vstupní zdroje. Uložit Značky X Obrázky / Značky X Obrázky / Getty Images

Projděte sekundární vstupní zdroje a stiskněte tlačítko "Vybrat" pro výběr požadovaného zdroje.

Krok 4

Zobrazte okna PIP stisknutím tlačítka Uložit Stockbyte / Stockbyte / Getty Images

Zobrazte okna PIP stisknutím tlačítka "PIP" na dálkovém ovladači. Tímto způsobem televizor zobrazí vybrané vstupní zdroje.